Học sinh Hà Tĩnh nói tiếng Anh như thế nào?

Để có được một công việc như mong muốn ở tất cả mọi lĩnh vực không thể thiếu trong những điều kiện tiên quyết - tiếng Anh. Thế nhưng, liệu học sinh Hà Tĩnh nói tiếng Anh đã thực sự chuẩn hay chưa?

Núi Hồng - Sông La

Theo PV / BHT