ATGT trong trường học ở Hà Tĩnh, phải giáo dục thường xuyên

Để góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, giảm thiểu tai nạn, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật thiết thực.

Pháp luật

Theo Lê Tuấn - Ngân Giang / BHT